sümük

sümük
is.
1. İnsan və onurğalı heyvan skeletinin ayrı-ayrı tərkib hissəsi. Qol sümüyü. Baldır sümüyü. – <İmanqulunun> bədəni elə tərpənirdi ki, elə bil heç sümüyü yox idi. Ç.. <Məsmə> özünü bərkə verən kimi kürəklərindən ağrı qopur, damarları gizildəyir, sümükləri sancırdı. M. C..
2. Müxtəlif şeylər qayırmaq üçün istifadə edilən bəzi heyvanların (fil, suiti) dişi, yaxud buna oxşar başqa bərk cisim. Qarmona sümük dil salmaq. Fil sümüyündən hazırlanan sancaq. – Tahir sümük çərçivəli eynək taxmış ucaboy, buğdayısifət, qıvrımsaç alimi yaxşı xatırlayırdı. M. Hüs.. <Fərrux> siqareti ağ sümük müştüyə keçirib yandırdı və tüstülətməyə başladı. B. Bayramov. // Sümükdən qayrılmış. Sümük daraq. Sümük dəstək.
3. Zər (nərd və s. oyunlarda). Sümük atmaq – nərd oynamaq. Bəzən də yuxudan yarımçıq qalxıb; Aylı gecələrdə sümük atardıq. S. V..
◊ Sümük sındırmaq – çox əziyyət çəkmək, çalışmaq; can qoymaq. Elmi təhsil etmək lazımdır, sümük sındırmaq lazımdır. C. M.. <Fərhad:> Bu sözləri buyurursan, amma məgər mən bundan ötrü sümük sındırmışam?! Ə. H.. Sümük sındırmış – təcrübəli; can qoymuş. O isə belə işlərdə sümük sındırmış adamdır. «Kirpi». Sümükləri çıxmaq – çox arıqlamaq. Sümükləri çıxmış – çox arıqlamış. Arvad sümükləri çıxmış əli ilə <Südabənin> ətir qoxusu verən qara saçlarını, başını oxşadı. M. İ.. Sümükləri çürümək – tamamilə məhv olmaq, nişanı, izi-tozu qalmamaq. Sümüklərini qırmaq (sındırmaq) – bərk döymək, əzişdirmək. Sümüyünə (sü- müklərinə) düşmək (oyun havası haqqında) – xoşu gəlmək, oynamağa həvəsləndirmək, sövq etmək. Bu oyun havası adamın sümüyünə düşür. Sümüyünə qədər işləmək – çox dərin təsir etmək. Şiddətli külək, sən hər yerdə amansızsan! Sən soyuq şaxtadan da pissən, sən insanın sümüyünə işləyirsən! S. Vəliyev. Ağzına sümük atmaq – susdurmaq üçün bir şey vermək. Bir dəri, bir sümük – bax dəri. Karl bir dəri, bir sümük olmuşdu. Ə. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • sümük — is., ğü Sümük doku hücrelerinin ve üzerinde bulunan bezlerin, doku yüzünde nemli, akıcı, kaygan bir tabaka oluşturan salgısı Birleşik Sözler sümük doku …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • SÜMUK — Yüce olmak, yükselmek. * Uzamak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • sümük doku — is., anat. Üzerinde çok sayıda ince memecik ve salgı bezi delikleri bulunan, iç organları kaplayan koruyucu doku, mukoza …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sür-sümük — top. İri və xırda sümüklər. Adama elə gəlirdi ki, <Karlın> tərpənən kimi bütün sür sümüyü bəndlərindən aralanıb töküləcəkdir. Ə. Ə.. // Ümumiyyətlə, sümüklər, sümük qırıntıları. Bu ət deyil, sürsümükdür. – Bu işıldayanlar yaz balıq ovu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sümbəsümük — (Bərdə) uşaq oyunu adı. – Sümbəsümükdə sümüy atıllar, so:ra tapıllar …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ZENİN — Sümük …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • sümkürük — sümük. tükürük …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • müqəvva — is. <ər.> 1. İçi boşaldılıb qurudulmuş heyvan və ya quş gövdəsi; oyuq. Heyvan müqəvvası. Quş müqəvvası. – Gülüstan xala balağın dərisinə otdan samandan təpib, ağacdan qılça qayırıb balağı andıran bir müqəvva düzəltmişdi. S. R.. 2. məc. Quru …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sümüksü — sf. Sümük özelliğinde olan, sümüğe benzer, sümük gibi Birleşik Sözler sümüksü zar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • əzm — ə. 1) niyyət, qəsd; 2) hərəkət, gediş. Əzmi rah yola düşmə ə. sümük. Əzmi rəmim çürük sümük …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”